Privacyverklaring

Inleiding
De door u aan de Nieuwegeinse Catering Company verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Afgezien van hetgeen in deze privacy verklaring is bepaald worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door u bestelde producten en/of diensten of wanneer u hiervoor expliciet toestemming hebt verleend.

Uw persoonlijke gegevens kunnen, na analyse, door de Nieuwegeinse Catering Company worden gebruikt om u per post, telefoon of e-mail op de hoogte te houden van aantrekkelijke aanbiedingen, gratis productinformatie, nieuws en dergelijke.

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens handelen wij volgens de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Verzamelen en verwerken van gegevens
Als u zich aanmeldt voor deze website, de nieuwsbrief, iets bestelt of reserveert of als u deelneemt aan een prijsvraag of enquête op deze website van de Nieuwegeinse Catering Company wordt u gevraagd naam, adres-, bank- en betaalgegevens en of andere gegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen, verbeteren en factureren van onze producten en diensten;
  • Afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;
  • Informeren over producten en diensten van onszelf en van andere, op basis van uw persoonlijke voorkeuren; als u geen prijs stelt op het ontvangen van deze informatie kunt u dat aangeven op uw persoonlijke instellingenpagina
  • Of kunt u contact opnemen met onze klantenadministratie (info@nieuwegeinsecateringcompany.nl);

Periodiek kunnen we u vragen uw gegevens te actualiseren en/of aan te vullen.

De door u verstrekte gegevens worden vastgelegd in een database van de Nieuwegeinse Catering Company. Toegang tot deze database is afgeschermd middels passende technische beveiligingsmaatregelen.

Website en cookies
Op de website van de Nieuwegeinse Catering Company worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website, zoals de meest gevraagde pagina’s en het gebruikte IP-adres).

De Nieuwegeinse Catering Company maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De Nieuwegeinse Catering Company gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze producten, diensten en website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser.

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens
de Nieuwegeinse Catering Company zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren.

E-mails ontvangt u altijd van de Nieuwegeinse Catering Company.

de Nieuwegeinse Catering Company kan gebruik maken van derde partijen die worden ingeschakeld om namens de Nieuwegeinse Catering Company diensten te verlenen. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van cookies en action tags (ook bekend als enkele pixel-gifs of webbakens) om de doeltreffendheid van de campagne te meten. Alle informatie die deze derde partijen via cookies en action tags verzamelen, is volledig anoniem.
Verder zal de Nieuwegeinse Catering Company uw persoonsgegevens slechts aan andere organisaties en personen verzenden, indien:

  • We uw toestemming hebben tot het delen van de informatie;
  • We de informatie moeten delen om u de service te kunnen verlenen, waarom u hebt verzocht;
  • We de informatie aan bedrijven moeten zenden, welke namens de Nieuwegeinse Catering Company producten en services aan u verlenen (tenzij we u anders mededelen, hebben deze bedrijven niet de bevoegdheid deze informatie voor enig anderdoeleinde te gebruiken dan wat nodig is om ons te assisteren);
  • We voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder dagvaarding, verzoeken van de rechtbank of juridische procedures; of
  • Indien we van mening zijn dat uw acties op onze websites in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden van de Nieuwegeinse Catering Company.

de Nieuwegeinse Catering Company zal in relatie tot in te schakelen derden altijd op blijven treden als verantwoordelijke in de zin van de WBP en ze zal met deze derden een bewerkingsovereenkomst aangaan, waarin in ieder geval is opgenomen dat deze derden als bewerker in de zin van de WBP op zullen treden, de persoonsgegevens niet onafhankelijk en zonder toestemming van de Nieuwegeinse Catering Company mogen verwerken en dat deze de gegevens adequaat dienen te beschermen.

Kennisneming, verbetering en blokkering van uw gegevens
Als u wilt weten welke gegevens de Nieuwegeinse Catering Company over u heeft vastgelegd, waarvoor de Nieuwegeinse Catering Company deze gebruikt of als u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u zich via een e-mail naar info@nieuwegeinsecateringcompany.nl of door middel van een schriftelijk verzoek aan de Nieuwegeinse Catering Company, Het Sluisje 25, 3438 AH Nieuwegein.

Indien u niet langer e-mailings van de Nieuwegeinse Catering Company wenst te ontvangen, kunt u uzelf op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderin ieder e-mailbericht. U kunt zich ook afmelden door een e-mail te sturen aan info@nieuwegeinsecateringcompany.nl of schriftelijk verzoek te sturen aan de Nieuwegeinse Catering Company, Het Sluisje 25, 3438 AH Nieuwegein

Wijzigingen
De Nieuwegeinse Catering Company behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Controleer daarom regelmatig de Privacy Policy. Als u nog vragen heeft over deze Privacy Policy, neemt u dan contact op met:

De Nieuwegeinse Catering Company
Het Sluisje 25
3438 AH Nieuwegein

Bezorginformatie

Bezorgtijden

Maandag t/m vrijdag 07:30 - 18:00
Zaterdag 07:30 - 15:00
Zon- & Feestdagen op aanvraag

Openingstijden lunchroom Jutphaas

Maandag t/m vrijdag 08:00 - 14:30
Zaterdag 08:00 - 15:00
Zon- & Feestdagen Gesloten

Direct contact